Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Popconcert Wilhelminapark 16+17+18 augustus 2019In het kader van Best 200 jaar wordt er op 16+17+18 augustus in het centrum van Best en in het Wilhelminapark een festival met muziek georganiseerd.

De gemeente Best heeft een vergunningaanvraag hiervoor in behandeling genomen en deze ligt ter inzage onder nummer HZ_EVM-19-00822 op het gemeentehuis.