Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
PleinBest.nl - Ontmoeten, Vinden en Verbinden
Meer aandacht voor je activiteiten?
Plaats je activiteiten regelmatig op PleinBest en laat weten wat je zoal doet en organiseert. Het komt dan ook in de nieuwsbrief en levert je vrijwel zeker meer bezoekers op!

UitgelichtGids

Zorgen dat iedereen in Best zich zo goed mogelijk zelfstandig weet te redden en op een prettige manier samen leeft. Daar staan wij voor!
We zijn een vereniging voor: - baanatletiek - bootcamp - recreatief hardlopen - wandelen - nordic wandelen. Neem gerust vrijblijvend contact op om te kijken of we als vereniging iets voor je kunnen betekenen. Voor meer informatie over onze vereniging kijk op: https://www.avgm.nl/
Samendementievriendelijk.nl is een onderdeel van Alzheimer Nederland.nl. Door middel van trainingen aan vrijwilligers, organisaties en verenigingen proberen we ervoor te zorgen dat de gemeente Best een dementievriendelijk gemeenschap wordt. Uitgangspunt: niet alleen uitleggen wat dementie is, maar ook hoe je ermee omgaat. Dementie met de nadruk op de "mens". Langer thuis blijven wonen en actief deel uitmaken van de samenleving.
De buurtverbinders zijn een groep enthousiaste Bestse vrijwilligers die het PleinBest.nl beheren en verbindingen leggen tussen bewoners onderling en tussen bewoners en organisaties. Met PleinBest willen we bereiken dat zowel online als op straat Bestenaren zich meer met elkaar verbinden! We kunnen namelijk veel winnen als we elkaar sneller en beter kunnen vinden. Bijvoorbeeld door gereedschap van elkaar te lenen en elkaar te helpen bij klussen in en rond het huis.