Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
PleinBest.nl - Ontmoeten, Vinden en Verbinden
Staat jouw club al op Pleinbest?
Heeft jouw club, vereniging, initiatief, belangenvereniging, evenement, of bedrijf al een plekje op PleinBest?

UitgelichtGids

De maatschappelijke beursvloer is een bijeenkomst waar je als organisatie of bedrijf alles aan elkaar mag vragen, behalve geld. Doel is om de onderlinge samenwerking en samenhang te versterken. De eerstkomende beursvloer vindt op 25 april 2019 in QB plaats. (Vanaf 18:00 uur) Meer informatie op deze site!
Iedere 1e dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:30 is er een lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun partners
De kans van overleven bij een hartstilstand wordt sterk vergroot als er zo snel mogelijk reanimatie toegepast wordt. Dit kan gedaan woorden door iemand in de directe omgeving als die een korte reanimatiecursus gevolgd heeft. Tijdens de reanimatie is een AED van groots belang. Hiermee kunnen levens gered worden. Een ambulance is vaak niet snel genoeg ter plaatse en daarom zet Stichting hartslag Best zich in om AED's binnen enkele minuten beschikbaar te hebben in heel Best en daarnaast ook mensen op te leiden tot burger hulpverlener via een korte reanimatie cursus.
De Adviesraad Sociaal Domein Vanaf 1 januari 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein Best gestart. Voorheen was de WMO-adviesraad actief op dit gebied. Wat is het Sociaal Domein? Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en de wijze waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het heeft primair betrekking op zorg, arbeid, welzijn, inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijdsbesteding, maar ook andere (sub) domeinen als huisvesting en infrastructuur, zover dit het sociaal domein raakt. Daarom zijn naast cliƫnten, ook anderen zoals bijvoorbeeld ouders, verzorgers, en mantelzorgers, onderdeel van het sociaal domein. Zie voor verder informatie www.asdb.nl