Over Best


Feiten

De gemeente Best is een zelfstandige gemeente sinds 1819. De gemeente is binnen de invloedssfeer van de stad Eindhoven en de Brainport regio gelegen. 

We hechten er als gemeente aan om onze zelfstandigheid te behouden, maar wel in nauwe samenwerking met de omliggende gemeenten inclusief Eindhoven.

Er wonen begin 2018 net geen 30.000 inwoners in Best. We verwachten door de nodige wijkuitbreidingen in Best dat in of na 2019 de gemeente meer dan 30.000 inwoners zal tellen.

Geschiedenis

Vanouds werden hier veel klompen gemaakt en voor de oorlog kwam de BATA hier een grote fabriek vestigen. Er waren hier gezagsgetrouwe harde werkers te vinden, en dat samen met de spotgoedkope grond was het wat de Bata hier bracht. Het bedrijf had, binnen de gemeentegrenzen, hun eigen Batadorp. Eén keer per jaar ging de poort 24 uur op slot, zodat heel het dorp officieel eigendom bleef van de Bata.

Ook Philips heeft een flinke stempel op het dorp gedrukt en droeg bij aan de snelle groei van dit oorspronkelijk agrarische dorpje in de Kempen.

Er zijn in de bodem sporen gevonden van duizenden jaren bewoning. 

De gemeente Best hoorde oorspronkelijk tot de gemeente Oirschot. In 1821 werd Best, na een eeuwenlange strijd hierover, eindelijk zelfstandig van Oirschot.

Best bestond vroeger uit enkele buurtschappen. De namen daarvan komen nog terug in verschillende wijknamen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het aanzien van Best enorm omdat vanaf toen veel meer in wijken gebouwd werd. Daarvoor was het voornamelijk lintbebouwing.

Wat ons kleur geeft

Best kent enkele rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en oorlogsmonumenten.

Tijdens carnaval is de naam van Best “Klompengat”. Dit vanwege de klompenindustrie, dat ooit door de boeren in de winter werd opgepakt als bijverdienste en hier goed werkte door vooral het feit dat populieren (Canidas) hier goed bleken te groeien. Op het hoogtepunt van de klompenindustrie waren hier tientallen klompenfabrieken actief.

Rond het jaar 2000 werd het spoor verdiept aangelegd waarna de 140 jaar durende splitsing van het dorp verleden tijd werd. Ook de snelweg werd verdiept aangelegd zodat de overlast van al die voorbij rijdende auto's fors minder is geworden. Door deze twee verkeersingrepen is de leefbaarheid van het dorp enorm toegenomen.

Scholen en sportverenigingen zijn goed vertegenwoordigd in Best. Alleen voor beroepsopleidingen en universitaire opleidingen moet de jeugd nog naar elders. Binnen Best doen de bewoners voor Nederlandse begrippen heel veel vrijwilligerswerk. We kennen in het dorp dan ook een heel sterk verenigingsleven en veel actieve maatschappelijke organisaties. Bij de gemeente komen jaarlijks meer dan 500 evenement aanvragen binnen. Dat geeft aardig aan hoe actief we hier zijn.