Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Filmpje zelfhulp
Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, gaat in eerste instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of ervaring; praten met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp. Dit filmpje geeft een duidelijk beeld van wat zelfhulp nou eigenlijk is en wat het precies inhoudt.