Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

willie pluijm

Voorzitter Buurtvereniging de Leeuwerik en bestuurslid van Bewonersoverleg de Leeuwerik. Actief bij meerdere instanties met vrijwilligerswerk.

Groepen & bedrijven

Gekozen filters
    Rol
    Onze Buurtvereniging is zeer actief, voornamelijk in de Wijk de Leeuwerik maar ook daar buiten. Met bijna elke maand, één of meer activiteiten proberen wij de Buurt levendig te houden en de mensen met elkaar in contact te brengen. mede daardoor zijn de meeste activiteiten van onze Buurtvereniging ook toegankelijk voor bewoners buiten onze Wijk.
    Stichting Bewonersoverleg De Leeuwerik is één van de 14 leden van de vereniging G.O.E.B. Het bewonersoverleg is gesprekspartner van de gemeente, politie en WBO en communicatieschakel tussen deze instanties en de wijkbewoners, met als doel de leefbaarheid in de wijk De Leeuwerik te verbeteren.
    De maatschappelijke beursvloer is een bijeenkomst waar je als organisatie of bedrijf alles aan elkaar mag vragen, behalve geld. Doel is om de onderlinge samenwerking en samenhang te versterken. De eerstkomende beursvloer vindt op 24 maart 2020 in QB plaats. (Vanaf 18:00 uur) Meer informatie op deze site!
    1 van 1