Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Ad Laarhoven

Over Ad

Buurt pluspunten

De kleinschaligheid en bijna iedereen kent elkaar. Het Batadorp is een rustige wijk

Werk

Ik ben vervroegd gepensioneerd en heb 43 jaar als bankier gewerkt.

Vrije tijd

Ik ben bestuurslid van de Stichting Hartslag Best, waarnemend voorzitter van het bewonersoverleg Batadorp, voorzitter van het GOEB (Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen), bestuurslid van de Stichting Leefbaarheid Eindhoven Airport en voorzitter van de stuurgroep Samen op ons Best.