De resultaten

Terugblik op het participatietraject
De afgelopen weken hebt u kunnen meedenken over laadpunten voor elektrische voertuigen. We hebben veel reacties ontvangen, waarvoor dank! In dit bericht vertellen we hoe we tot de keuze voor locaties van laadpalen komen. In het document Beantwoording reacties laadpalen Praat mee.pdfvindt u per wijk een terugkoppeling op uw reacties. Op de definitieve kaart ziet u de locaties zoals deze nu op de plankaart staan.


Hoe komt de keuze voor een locatie tot stand?
We hebben als gemeente plaatsingsbeleid voor laadpalen. U kunt daarin alle voorwaarden vinden. Dit beleid hebben we ook gebruikt bij het beoordelen van uw reacties. Het plaatsingsbeleid voor laadpalen vindt u op de website van overheid.nl.

Hieronder lichten we een aantal belangrijke punten uit het beleid toe.

Wie kan een openbare laadpaal aanvragen?
1. Iedereen die in Best woont of werkt;
2. Als u een elektrische auto heeft of krijgt (ook hybride auto’s);
3. En als u zelf geen parkeerplaats heeft (oprit, carport of anders).

Beoordelen aanvragen
Wilt u elektrisch gaan rijden en zijn laadpalen bij u in de buurt bijna altijd bezet? Vraag dan een laadpaal aan. Wij onderzoeken dan of het nodig is om nog een andere laadpaal te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer de al geplaatste laadpalen al veel gebruikt worden. Ook houden we rekening met het aantal parkeervakken dat bij die laadpaal is gereserveerd. Is dit één parkeervak? Dan reserveren we eerst het tweede parkeervak bij de bestaande laadpaal. Staat er al een laadpaal in de buurt met twee gereserveerde parkeervakken? En wordt deze vaak gebruikt? Dan plaatsen we nóg een laadpaal.

Locatiekeuze
Wanneer aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan er een laadpaal komen. We zetten deze niet willekeurig bij u in de wijk. Bij het plaatsen van een laadpaal houden we rekening met een aantal punten:

- We zetten de laadpalen zoveel mogelijk op een (klein) parkeerterrein of bij meerdere parkeerplaatsen die bij elkaar liggen (haakse parkeerplaatsen).
- We plaatsen de laadpaal zoveel mogelijk aan een doorgaande route, zodat deze voor iedereen goed zichtbaar is.
- We plaatsen de laadpaal zoveel mogelijk bij een muur of in het groen, zodat de laadpaal niet bij mensen voor het raam staat.
- Er wordt geen groen opgeofferd voor een extra parkeervak voor de laadpaal. Dit vanwege de klimaatdoelstellingen.
- We zorgen ervoor dat er nog genoeg ruimte op de stoep overblijft, zodat een rolstoel of kinderwagen er altijd langs kan.

Op deze punten hebben we ook al uw voorstellen beoordeeld.

Wanneer plaatsen wij de laadpalen?
De definitieve locaties staan nu op de kaart. Deze palen worden niet meteen geplaatst. Dat gebeurt pas als iemand een laadpaal aanvraagt. De kaart helpt dan om snel te zien of op de gevraagde locatie een laadpaal kan komen. De locaties op de kaart zijn onze voorkeurslocaties. Dit betekent dat als er een aanvraag komt voor een laadpaal, we de paal op deze voorkeurslocatie plaatsen.

Zolang er geen aanvraag is, komt er ook geen laadpaal. Hierop zijn enkele uitzonderingen: de locaties bij het station, sporthal (Wassenaerstraat), winkelcentrum Heivelden, Boterhoek en de Batafabriek. Dit zijn namelijk plaatsen waar veel bezoekers komen. We willen op deze locaties de mogelijkheid bieden om tijdens het bezoek de auto op te laden. Uiteraard maken in enkele gevallen ook omwonenden hiervan gebruik. Deze palen plaatsen we dus wel zonder aanvraag.

Geen kabel over de stoep
Een zorg die werd genoemd was de laadkabel over de stoep. Hierover geven we graag uitleg. Het is niet toegestaan om een kabel over de stoep te leggen om uw auto op te laden. We zien dit voornamelijk bij mensen die geen eigen oprit hebben. Een kabel over de stoep is gevaarlijk, omdat mensen (ouderen, slechtzienden) hierover kunnen vallen. Ook kunnen mensen met bijvoorbeeld een rollator, rolstoel of kinderwagen hinder ondervinden van een kabel over de stoep. De komende periode controleren wij hier extra op.
Heeft u geen parkeerplaats op eigen terrein? Vraag dan een laadpaal aan om veilig te kunnen laden.

De definitieve kaart