4

Fase 4: Afronding

In de vorige fase hebben we u geïnformeerd over de uitkomst van het participatietraject over de laadpalen. Deze laadpalen worden niet direct geplaatst. Dat gebeurt pas als daar vraag naar is, dan nemen we voor die plek een verkeersbesluit. Met zo’n besluit reserveren we de parkeerplekken voor het opladen van elektrische auto’s. Door het laadpalenplan is de doorlooptijd van het verkeersbesluit veel korter. Alle verkeersbesluiten komen in Groeiend Best te staan. Daarna kunt u nog 6 weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt staat in het verkeersbesluit. In het besluit vindt u een lijst met het adres/de adressen van de laadpalen.