Verloop proces

Het participatietraject is afgerond. Bedankt voor uw reactie!
Het proceswad verdeeld in onderstaande fasen.

Geef uw mening
Op de online kaart kunt u zien waar de locaties gelegen zijn en kunt u aangeven wat u hiervan vindt. Met een duimpje beoordeelt u een locatie als goed. Vindt u een locatie niet goed of heeft u een beter alternatief? Dan kunt u een andere locatie voorstellen en in de reactie aangeven waarom u deze beter vindt. 

Let hierbij wel op dat wij de parkeerdruk niet direct als reden zien om een andere locatie voor de laadpaal te zoeken. Binnen Best is het overal druk met parkeren en een elektrische auto moet ook opgeladen kunnen worden in de buurt.

Analyse
Daarna bekijkt de gemeente de reacties op de locaties. Wanneer er veel duimpjes zijn, stellen we de locatie vast. Bij veel reacties op een locatie, gaan we beoordelen of het mogelijk is om de laadpaal te verplaatsen. We beoordelen dit aan de hand van ons laadpalenbeleid (te vinden op de website van de gemeente). Hierbij blijft gelden dat de parkeerdruk geen reden is om de laadpaal te verplaatsen. 

Resultaten
Tot slot geven we aan wat we met de reacties hebben gedaan. We zullen dan ook aangeven waarom we de laadpaal wel of niet hebben verplaatst naar een andere locatie.