2

Fase 2: Verzamelen en analyse van de uitgebrachte stemmen

In de 2e fase bekijkt de gemeente de reacties op de locaties. Wanneer er veel duimpjes zijn, stellen we de locatie vast. Bij veel reacties op een locatie, gaan we beoordelen of het mogelijk is om de laadpaal te verplaatsen. We beoordelen dit aan de hand van ons laadpalenbeleid (te vinden op de website van de gemeente). Hierbij blijft gelden dat de parkeerdruk geen reden is om de laadpaal te verplaatsen.