1

Fase 1 Verslag informatiebijeenkomst plangebied de Boomgaard

t/m 8 januari 2023

Op 23 november organiseerde gemeente Best een informatieavond over de Nota van Uitgangspunten die de gemeente heeft opgesteld voor de ontwikkeling van plangebied de Boomgaard. Verslag Informatiebijeenkomst De Boomgaard.pdf.

Naast een weergave van de avond leest u in het verslag een overzicht van alle kansen en zorgen die (direct) omwonenden hebben bij de Nota van Uitgangspunten.

Q&A
We hebben alle vragen verzameld die tijdens de informatieavond zijn gesteld over of naar aanleiding van de Nota van Uitgangspunten. In de Q&A leest u alle vragen en de antwoorden.pdf. We hebben ze gerubriceerd naar 1) Groen en openbare ruimte, 2) Verkeer en parkeren, 3) Stedenbouw en 4) Programma (Wonen).

Nota van Uitgangspunten
De gemeenteraad neemt op 20 maart 2023 een besluit over de Nota van Uitgangspunten en eventuele wijzigingen daarin. Daarna wordt de nota definitief. De (concept) Nota van Uitgangspunten leest u hier.pdf.

------------------

Op 23 november was u vanaf 19.15 uur welkom in de Prinsenhof met koffie en thee. Om 19.30 uur begon de informatiebijeenkomst.

Plangebied De Boomgaard
Tijdens deze avond praatten wij u bij over de stand van zaken voor het plangebied de Boomgaard. Locatie de Boomgaard ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Best, omsloten door de wegen Oranjestraat, de Zomereik en de Oude Rijksweg. Ontwikkelaar Mastade heeft de percelen rondom het voormalige ABAB-kantoor aan de Bosseweg 45 aangekocht en wil hier graag woningbouw realiseren. Mastade onderzoekt op dit moment de haalbaarheid voor het project De Boomgaard. De gemeente Best is in de afgelopen periode bezig geweest met een nota van uitgangspunten voor deze locatie die de ontwikkelaar in zijn planvoorstel verder kan uitwerken. 

Programma 23 november 2022

  • 19.15 uur - Inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur - Welkomstwoord wethouder & uitleg over de avond
  • 19.45 uur - Start uitgangspunten-carrousel
  • 21.15 uur - Dankwoord & vooruitblik
  • 21.30 uur - Einde bijeenkomst