Algemene informatie

Gebiedsontwikkeling locatie De Boomgaard 

Locatie De Boomgaard ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Best. Met daaromheen de wegen Oranjestraat, de Zomereik en de Oude Rijksweg. Ontwikkelaar Mastade heeft de percelen rondom het voormalige ABAB-kantoor aan de Bosseweg 45 aangekocht en wil hier graag woningbouw realiseren.

Voor deze gebiedsontwikkeling heeft de raad op 3 april 2023 de Nota van Uitgangspunten De Boomgaard, versie april 2023.pdf vastgesteld. Met deze kaders als uitgangspunt gaat ontwikkelaar Mastade aan de slag om hun plan voor woningbouwontwikkeling verder uit te werken. De gemeente beoordeelt dit plan.

Op de website van ontwikkelaar Mastade lees je meer over de ontwikkeling van locatie de Boomgaard.

Regelmatig organiseert Mastade bijeenkomsten voor belangstellenden. Zij zorgen voor de bekendmaking hiervan.