Participatie

De gemeente is positief over woningbouwontwikkeling binnen het plangebied De Boomgaard. De vraag naar woningen is immers groot. En deze ontwikkeling levert een grote bijdrage aan de woningbouwopgave die we hebben in Best. Best is met zijn ruime, groene woonomgeving en gunstige ligging een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Vooral starters, lage- en middeninkomens en ouderen vinden het moeilijk om een passende en betaalbare woning te vinden. Het aantal 65-plussers en kleine huishoudens neemt de komende jaren toe en dat vraagt om veel meer kleine woningen dan Best nu telt.

Zorgvuldig proces

Wanneer een ontwikkelaar een plan indient bij de gemeente, heeft de gemeente een belangrijke rol in het proces. De gemeente zorgt namelijk voor een goede invulling van de leefomgeving en streeft naar een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit voor onze inwoners. En dit moet zorgvuldig gebeuren.

Vanwege deze zorgvuldigheid heeft de gemeente een nota van uitgangspunten opgesteld voor het plangebied de Boomgaard. Dit zijn kaders, die de ontwikkelaar vervolgens gebruikt in de verdere planuitwerking voor woningbouwontwikkeling.

Verslag informatieavond

De gemeente vond het belangrijk om de meningen van de inwoners te horen over de nota van uitgangspunten. Welke kansen en zorgen zijn er? Tijdens een informatieavond op 23 november 2022 sprak de gemeente hierover met ruim 300 omwonenden en belanghebbenden.

Lees het verslag van deze avond. Dit verslag diende als input voor de raadsvergaderingen over de Nota van Uitgangspunten De Boomgaard, versie april 2023.pdf. Op 3 april 2023 stelde de raad deze nota vast. 

Vervolg

Aan de hand van deze nota van uitgangspunten is ontwikkelaar Mastade verdergegaan met de planuitwerking voor de woningbouwontwikkeling. Ook in deze fase stimuleert de gemeente participatie. De projectontwikkelaar is hierbij aan zet. Lees meer informatie over participatie in deze fase op de website van Mastade.