Financieel


Financiën algemeen
Financiële ondersteuning door de gemeente
Sponsoren en loterijen
Externe sponsoren

 

Financiën algemeen

Evenementen maken bijna altijd kosten. Inzicht vooraf van deze kosten is nodig om direct al de haalbaarheid van het evenement inzichtelijk te hebben.
Aanbeveling kan zijn om een standaard begroting op te stellen met daarin een overzicht van de diverse kostenposten. Dit is ook van belang voor het benaderen van sponsoren of de gemeente.
Kijk bij “draaiboek evenementen” –> “begroting” voor het maken van een eigen begroting voor evenementen

 

Financiële ondersteuning door gemeente

De gemeente kent verschillende mogelijkheden om evenementen financieel te ondersteunen.
Let op!: er gelden strikte regels voor gemeente subsidies. Let vooral op aanvraagtermijnen deze zijn soms in een jaar voorafgaand aan je evenement

(1) Subsidies voor Wmo, cultuur, sport, toerisme & recreatie. De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening 2013 (subsidie voor WMO).
https://www.gemeentebest.nl/subsidies
–> WMO

(2) Subsidieregeling voor cultuur. De gemeente Best hecht waarde aan cultuureducatie voor en cultuurparticipatie door de jeugd.
https://www.gemeentebest.nl/subsidies
–> Cultuur

(3) Subsidies voor erfgoed. De gemeente heeft een subsidieregeling voor instellingen, verenigingen en stichtingen met als oogmerk een positieve bijdrage te leveren aan de borging en ontwikkeling van erfgoed binnen de gemeente Best en aan de beleving hiervan.
https://www.gemeentebest.nl/subsidies
–> Erfgoed

(4) Subsidies voor sport. De gemeente heeft een subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van sport. Bijvoorbeeld voor jeugdleden tot 18 jaar uit Best of een bijdrage in de zwembadhuur in Best.
https://www.gemeentebest.nl/subsidies
–> Sport

(5) Subsidies voor cultuur en recreatie. De gemeente heeft een stimuleringsregeling voor toeristisch-recreatieve ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich inzetten op het gebied van toerisme en recreatie.
https://www.gemeentebest.nl/subsidies
–> Cultuur en Recreatie

(6) Buurtbudget. Bewoners hebben vaak goede ideeën om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. De gemeente daagt u uit die ideeën ook te realiseren. Ze geeft daarbij via het buurtbudget een financieel steuntje in de rug
https://www.gemeentebest.nl/buurtbudget
–> Buurtbudget

Sponsoren en loterijen

Evenementen kunnen uiteraard ook ondersteund worden door sponsoren of fondsenwerving middels loterij. Voor de laatste is een loterijvergunning noodzakelijk.

Externe subsidies

Er zijn vele fondsen die onder voorwaarden geld beschikbaar stellen. Denk hierbij aan:
Oranjefonds, Jantje Beton