Wat gaan we doen?


We gaan in gesprek met iedereen die een rol speelt in Wilhelminadorp en Kantonnier. Dit zijn natuurlijk de inwoners, maar ook de ondernemers, winkeliers, kerken en de verenigingen. En de maatschappelijke organisaties, zoals de woningcorporatie, de school, LEVBest en Lumens. Samen geven we vorm en inhoud aan het project.

In het project maken we samen een plan met de identiteit van de wijk. Wij noemen dat een gebiedsvisie. In de gebiedsvisie kijken we naar Wilhelminadorp en Kantonnier. Wat gaat er goed? En wat kan er beter? Wat vind jij van de wijk? Waar word je blij van? Vind jij het veilig? Maar het kan ook gaan over de woningen, het groen, duurzaamheid en de voorzieningen. En over hoe de inwoners met elkaar omgaan. De gebiedsvisie geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van deze wijken.

Tijdens het project kun je ook (kleinschalige) ideeën inbrengen om de wijk te verbeteren. Bijvoorbeeld over de inrichting van een speeltuin of activiteiten in de wijken. Samen kijken we of we die direct kunnen uitvoeren. Kortom; wij maken een plan voor de toekomst en voeren het waar dat kan ook meteen uit!

Hopelijk spreken we je snel!