Tracedeel 23


Tracédeel 23: omgeving Ringweg
Op dit moment doen we onderzoek naar de inpassing van de F2 voor tracédeel 23. We betrekken hierbij omwonenden en andere betrokkenen.