Algemene informatie


Fietsen is gezond, het is niet duur en je staat niet in de file. Dus willen we meer mensen op de fiets krijgen. Daarom werkt de gemeente Best samen met andere gemeenten en de provincie aan een netwerk van doorfietsroutes.

Een doorfietsroute is een directe, comfortabele fietsverbinding met weinig obstakels, die ervoor zorgt dat je vlot op je bestemming aankomt. Er zijn meerdere namen voor een doorfietsroute, zoals een snelfietsroute of een hoogwaardige fietsvoorziening.

Het gaat er niet om dat je hard fietst op een doorfietsroute, maar dat je gemakkelijk door kunt fietsen. Fietsers hebben op een doorfietsroute zo veel mogelijk voorrang en zo min mogelijk hinder van het overige verkeer.

Op de website van de provincie vindt u meer informatie over de Brabantse doorfietsroutes.