Organisatie


De organisatie heeft geen status van vereniging of stichting en werkt uitsluitend met sociaal kapitaal in de vorm van menselijke assistentie, beschikbaar stellen van ruimtes, verzorgen van drukwerk etc.

Handvest Best in Dialoog

Best in Dialoog is een onafhankelijke samenwerking tussen personen en organisaties (bij voorkeur uit Best), die de dialoog een warm hart toedragen. Best in Dialoog  werkt samen met andere dialoog organisatoren in Zuidoost Brabant.

Het doel van Best in Dialoog is:

 1. Het mogelijk maken en promoten van een jaarlijkse Dag van de Dialoog in Best, gedurende de Week van de Dialoog. Bestenaren motiveren hieraan deel te nemen.
 2. In bredere zin, het bevorderen van respect en saamhorigheid in de communicatie in de Bestse gemeenschap.

Dit wordt tot stand gebracht door vrijwilligers, daarbij gesteund door personen, organisaties, bedrijven en instanties. Alle partijen zijn onafhankelijk en onderschrijven dit handvest. Hun bijdrage is vrijwillig, niet vrijblijvend.

Best in Dialoog is onafhankelijk van subsidies of andere financiële steun. Alles wat er in de organisatie gebeurt vindt plaats met sociaal kapitaal. Dat wil zeggen dat de organisatie geen geld bezit; alles wordt in natura geschonken door derden.

Thema

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend lokaal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, en cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken. De volgende dialoogthema’s zijn in Eindhoven en omstreken ter tafel gekomen:

 • 2009     Lichtend voorbeeld
 • 2010      Laten we het licht maken
 • 2011       Eigen Wijs
 • 2012      Laat maar groeien
 • 2013      Samen Meer
 • 2014      Durven Delen
 • 2015      Samen (w)aardig
 • 2016      Thuis voelen
 • 2017      Erbij horen en jezelf zijn


De Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers

 1. Het is een maatschappelijk initiatief in een woonplaats voor en door bewoners en organisaties. Geen eigendom van één of enkelen.
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de woonplaats.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek in 4 stappen aan de hand van 4 vragen.
 4. De gesprekken worden begeleid door gespreksbegeleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd in de 4 stappenmethodiek.
 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Stukje Historie

De Dag van de Dialoog is een initiatief van Rotterdam, naar aanleiding van de aanslag op 11 september in New York. Dit initiatief breidt zich als een olievlek uit over heel Nederland en op dit moment zijn er tientallen steden en dorpen die hier aan meedoen. Dit jaar wordt in ongeveer 90 steden en gemeenten de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen in Nederland samen de Week van de Dialoog.