Inwonerspanel


Via een digitaal panel peilen we jouw meningen en ervaringen. Je kunt u met ons meedenken over onderwerpen die jou aangaan. Want of het nu gaat over het groen in jouw wijk, verkeersveiligheid of bezuinigingen: als gemeente maken we keuzes die invloed hebben op jouw dagelijks leven. De gemeenteraad, het college en de medewerkers van de gemeente vinden uw inbreng belangrijk! Wij hopen daarom dat jij wilt meedoen met het inwonerspanel. Je ontvangt dat een aantal keer per jaar een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Elke keer over een ander onderwerp.

Aanmelden? Of Meer weten? Breng dan een bezoekje aan de website voor het inwonerspanel.