Active4you biedt gespecialiseerde logeeropvang, individuele- en groepsbegeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen in situaties waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVG), gedrags-, ontwikke...
Lees meer
Leemkuil 35
5626EA Eindhoven
0402595095

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven