PleinBest.nl

Inloggen of inschrijven

Wil jij spreekbuis zijn van en voor Bestenaren? Dan zoeken we jou!

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zoekt 2 nieuwe leden

Adviesraad Sociaal Domein

De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door de gemeente Best. Ze brengt de gemeente gevraagd en ongevraagd advies uit over vraagstukken binnen het hele sociaal domein en wil zo spreekbuis zijn van en voor Bestenaren op het gebied van o.a. jeugd, wonen, zorg, mobiliteit. Alle thema’s die te maken hebben met de Jeugdwet, Wmo of de Participatiewet. 

Bij besluiten over beleid op het gebied van het sociaal domein vraagt de gemeente vooraf advies aan de ASD. Ook informeert de gemeente de ASD over (nieuwe) ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 

Werkwijze van de adviesraad

De ASD is in 2018 gestart en vergadert maandelijks. Daarnaast zijn er themagroepen op een aantal onderwerpen. Burgerparticipatie is voor ons belangrijk en wij gaan dan ook op verschillende manieren in gesprek met onze achterban. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. De ASD heeft geen bevoegdheden in zaken met betrekking tot een individuele casus. 

Profiel kandidaten, wie zoeken wij:

Van de leden van de adviesraad wordt verwacht dat zij: 

  • inwoner zijn van Best;
  • affiniteit hebben met het Sociaal Domein in het algemeen, jeugd of WMO in het bijzonder;
  • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van inwoners te behartigen;
  • beleidsstukken kunnen vertalen naar de praktijk en vice versa;
  • zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen;
  • over goede communicatieve en sociale vaardigheden beschikken;
  • beschikken over enig bestuurlijk inzicht is een pré. 

Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:

  • Functies waarmee een mogelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen taken van de adviesraad en taken van die functie. (zoals lid gemeenteraad, of werknemer gemeente Best) 

Vergoeding

Leden ontvangen per kwartaal een bijdrage, gebaseerd op het aantal vergaderingen van de gezamenlijke ASD. 

Procedure

Wij ontvangen reacties graag voor 13 mei 2019. 

Een afvaardiging van de Adviesraad zal in gesprek gaan met de kandidaten. Jouw persoonlijke gegevens zullen na afloop van de sollicitatieprocedure worden vernietigd. 

Informatie over de vacature

 Informatie over de ASD vindt u op www.asdb.nl. 

Wil je solliciteren? Schrijf dan jouw sollicitatiebrief en stuur deze met jouw curriculum vitae naar . Bellen kan ook: Freke van der Esch 06-36049772 (voorzitter). 

Dit bericht is gebaseerd op content die mogelijk is verwijderd.
Deel dit bericht!
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.