Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Samen een online magazine maken

Zou je daar een uitdaging in zien, neem dan contact op met Tom Lassing
van PleinBest.
PleinBest wil namelijk een redactieteam samenstellen om een maandelijks
online magazine uit te gaan geven.
We willen een team van tien personen formeren, zodat het voor iedereen
een kleine taak is.
De werkzaamheden bestaan uit:

1. Aanschrijven, bellen of spreken van schrijvers van artikelen
2. Zelf schrijven van stukken
3. Nakijken van aangeleverde stukken
4. Opmaak van het digitale magazine

Het is een vrijwilligers taak. We bieden je ervaring opdoen en
ondersteunen in de vervulling van de taken.

Zie hier een voorbeeld van een magazine

Ben jij de juiste persoon, laat het weten!
Ken je de juiste persoon, stuur dan dit bericht even naar de persoon in
kwestie door.

Tom Lassing is te bereiken via e-mail: of
telefonisch (i.v.m. werk niet voor 10:00 uur) op 06-29067997