PleinBest.nl

Inloggen of inschrijven

Inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers

De gemeente heeft de subsidieregelingen waarmee we initiatieven van inwoners stimuleren en mogelijk maken. Deze week is het de Week tegen Eenzaamheid en op 4 oktober is het Nationale Ouderendag. Daarom besteden we dit keer aandacht aan subsidieregelingen voor inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Kwetsbare ouderen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Met name kwetsbare ouderen komen op den duur steeds minder buiten de deur. Denk hierbij aan alleenstaanden of mensen met een beperking zoals dementie. Blijven meedoen met sociale en/of fysieke activiteiten is belangrijk voor gezondheid en welzijn. Daarom verlenen we subsidie aan inwonersinitiatieven die gericht zijn op bewegen of het doorbreken en voorkomen van eenzaamheid. 

Mantelzorgers

Het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft neemt toe en daarmee ook het aantal mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast. Als gemeente helpen we hen graag om hun taken uit te voeren, zonder zichzelf tekort te doen. Daarom ondersteunen we initiatieven van inwoners op het gebied van respijtzorg. Dit is een tijdelijke overname van de zorg. Op deze manier kunnen de mantelzorgers nieuwe energie opdoen. 

Aanpassen subsidieregeling

Het komende jaar bekijken we of inwoners daadwerkelijk gebruikmaken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers. En naar hun ervaringen daarmee. Indien nodig passen we ons beleid aan, zodat het beter aansluit op de praktijk. 

Meer informatie

De subsidieregelingen zijn onderdeel van de nadere subsidieregeling voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid. Op onze website staat de volledige subsidieregeling. Voor meer informatie kun jeook contact op nemen met Anne van de Ven of Gaby Jansen via telefoonnummer 14 0499. Of e-mail via of

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.