Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtverbinders PleinBest
8 januari 2019

In gesprek met... wethouder Stan van der Heijden

Met wie ga ik in gesprek?

Stan van der Heijden

Wethouder sinds mei 2018 en portefeuillehouder van economie, inwonersparticipatie, werk en inkomen, dienstverlening, kunst, recreatie/toerisme en informatisering/automatisering.

Dat is nogal een portefeuille en we gaan het gesprek dan ook in per onderwerp, te beginnen met economie.

Wat moeten we ons voorstellen bij een wethoudersportefeuille 'economie'?

- Het gaat dan om de economie van Best, bedrijven in Best, zowel op de bedrijventerreinen, het centrum en alles daarbuiten. Een belangrijk actueel punt in de economie portefeuille is de economische bedrijvigheid in De Vleut, alwaar we het toerisme meer op de kaart willen zetten nu dat de agrarische sector terugloopt.

Belangrijk item is momenteel ook de modernisering van onze bedrijventerreinen. Er moet de komende jaren stevig gewerkt worden aan een flinke kwaliteitsimpuls van die bedrijventerreinen. Zeker op het gebied van duurzaamheid, aantrekkelijkheid en veiligheid moet er een slag gemaakt worden. We hebben in Best drie grote bedrijventerreinen (Heide, 't Zand en Breeven) en het is zaak die uiteindelijk alle drie aan te gaan pakken. De aanpak van de bedrijventerreinen staat ook regionaal op de agenda. We willen het zo goed doen dat de locaties in de regio Eindhoven landelijk toonaangevend zijn. Het moet echt in aanpak en uitwerking een voorbeeld voor anderen gaan worden.

Qua onderwerp duurzaamheid is het nog in bespreking wat dat straks concreet moet inhouden. Het gaat wat mij betreft dan onder meer om bereikbaarheid. Denk daarbij aan openbaar vervoer toegankelijkheid en de snelle toegang tot de bedrijventerreinen in vooral de spits.

Het gaat bij de uitwerking van duurzaamheid uiteindelijk misschien ook wel om de lokale opvang van regenwater zodat dit in de bodem kan trekken en niet langer via het riool naar elders vervoert wordt en dan geen bijdrage meer levert aan de lokale grondwaterspiegel.

Ideeën over veiligheid, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid van de bedrijventerreinen zijn zeker vanuit de ondernemingen zelf nog altijd heel welkom en komend jaar zullen daar met hen noten over gekraakt worden.


Wat kan de gemeente doen voor bijvoorbeeld de detailhandel in het centrum?

- Detailhandel in het centrum, maar ook kleinschalige groene economie of kleinschalige toerisme activiteiten in het buitengebied, kan vanuit het gemeentehuis desgewenst ondersteund worden door bestemmingsplan technisch net iets meer ruimte te bieden aan initiatieven die misschien nét officieel niet passend zijn, maar wel binnen de normen voor de leefbaarheid een bijdrage leveren aan de levendigheid en de lokale economie. Als gemeente kan je daar positief in meedenken en meegaan zodat we leegstand en verpaupering tegen gaan.


Veel plannen en er moet nog veel concreet gemaakt gaan worden! Het wordt een flinke uitdaging om de ambities rond vooral de bedrijventerreinen te realiseren.Volgende week gaan we verder met het onderwerp inwonersparticipatie