PleinBest.nl

Inloggen of inschrijven

Help er verandert iets in mijn buurt!

Denk ook mee

Help er verandert iets in mijn buurt!

Regelmatig melden zich bewoners of ondernemers bij de gemeente met een idee voor een verbouwing, een nieuwbouwplan of een wijziging van het gebruik van gronden. De gemeente vraagt dan van de initiatiefnemer om in gesprek te gaan met de buurt. Dit noemen we een omgevingsdialoog. Misschien heeft u er al eens mee te maken gehad. Toen uw buren een aanbouw wilden of iemand bij u in de buurt een gebouw wilde verbouwen om er iets heel anders van te maken. Of misschien heeft u een helder beeld hoe u het zelf zou aanpakken. Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Meedenken over een richtlijn

Wij zijn op zoek naar bewoners die met ons meedenken over een richtlijn voor het voeren van een omgevingsdialoog. ‘Wij’ zijn een werkgroep vanuit Samen op ons Best. Deze bestaat uit enkele bewoners en een vertegenwoordiger van de gemeente. Uw ervaringen kunnen ons helpen! Wat ging er goed? Wat kan er beter? En vooral hoe dan?

Om ideeën te verzamelen organiseren we een bijeenkomst. Deelnemers gaan dan op een interactieve manier met elkaar in gesprek. Vooraf geïnspireerd door een of meerdere presentaties over een gevoerde omgevingsdialoog. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 juni van 16.00 tot uiterlijk 19.30 uur; inclusief broodmaaltijd. Locatie: C’park Bata, Europaplein 1 in Best. 

 

Er is al een basis

Vorig jaar is door de gemeente een klankbordgroep gevormd om ideeën te verzamelen voor de richtlijn.  Deelnemers waren: initiatiefnemers, een inwoner en medewerkers van de gemeente. Tijdens een brainstormsessie zijn ingrediënten voor een eerste concept van de richtlijn verzameld. Maar de richtlijn is nog niet af. De werkgroep vindt het belangrijk dat er meer bewoners meedenken.

Aan de eerder verzamelde ingrediënten worden naar aanleiding van de bijeenkomst nieuwe toegevoegd. Deze worden dan meegenomen bij het opstellen van de richtlijn. Het resultaat leggen we nog een keer aan u voor. Hoe we dat doen spreken we tijdens de bijeenkomst samen af.

 

Aanleiding richtlijn

Zo’n dialoog is wel eens anders verlopen dan waar omwonenden (de buurt), de initiatiefnemer of de gemeente op had(den) gehoopt.  Daarvoor waren natuurlijk allerlei redenen. Eén van de redenen is dat er geen duidelijke richtlijn is voor het voeren van een omgevingsdialoog. Het is echter belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat hij/zij ervan mag verwachten.

 

Aanmelden 

Stuur hiervoor uiterlijk zondag 19 mei een mail naar: Graag ontvangen wij uw naam, telefoonnummer en mailadres. Het is ook handig als we weten in welke wijk u woont.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan ook via dit mailadres. Of neem contact op met Lianne Verstraeten, senior communicatieadviseur gemeente. Zij coördineert dit traject. U bereikt haar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0499.

Deel dit bericht!

Reacties

willie pluijm
18 mei 2019

Mij lijkt dit een onderwerp waar het betreffende Bewonersoverleg een rol in kan spelen. Echter de mensen vinden het schijnbaar moeilijk om het Bewonersoverleg te vinden, aan te spreken en/of in te schakelen. Deze maand had Bewonersoverleg de Leeuwerik een bijeenkomst gepland in de wijk waarvoor alle bewoners middels een huis-aan-huis brief waren uitgenodigd. Wij hadden hierbij de bewoners graag willen uitleggen wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan, wat we nog van plan zijn maar vooral wat de bewoners zelf graag wilden wat we gaan doen. Jammer genoeg kregen we 0 reacties. Mocht dit nieuwe plan van de klankbordgroep van Samen op zijn Best een vervolg krijgen, lijkt het mij een goed plan om daarvoor de Bewonersoverleggen een keer uit te nodigen om te kijken wat zij hierin kunnen betekenen. Willie Pluijm, bestuurslid Bewonersoverleg de Leeuwerik, voorzitter Buurtvereniging de Leeuwerik

Lianne
20 mei 2019

Beste Willie,
Vervelend dat er helemaal geen respons is gekomen op jullie uitnodiging. Jammer voor alle betrokken bewoners die zich namens de wijk willen inzetten.
Voor dit traject is naast een algemene uitnodiging al eerder een verzoek gericht aan de bewonersoverleggen. Gelukkig is een aantal betrokken bewoners bereid om met ons mee te denken.
Bedankt voor het meedenken en succes met het vervolgtraject voor de bewonersoverleggen 2.0!
^lv

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.