PleinBest.nl

Inloggen of inschrijven

Gesprek met wethouder Marc van Schuppen

Op 11 juli 2019 sprak ik met de wethouder.

- Wie is Marc van Schuppen?

Geboren in Vlaardingen, in Rijswijk op school gezeten.
Aan TU Eindhoven gestudeerd daarna de verplichte militaire dienst in en bij terugkomst in de burgermaatschappij werken bij Philips (componenten divisie)
Vanuit Den Haag naar Dommelen verhuisd en na een jaar Dommelen werd het in 1986 een huis in De Kantonnier in Best.

- Wat trok je indertijd aan Best?

Eerlijk gezegd, heel simpel, er waren in Best woningen te koop. Puur toevallig, via een collega bij Philips die in de Kantonnier een huis had, ook gekozen voor een huis in die wijk.
Tien jaar later zelf een huis laten bouwen in Heuveleind. Daar woon ik nu nog.

- Wanneer werd je politiek actief?

Dat was in 1998. Dit kwam eigenlijk naar aanleiding van mijn bestuurlijke functie bij de hockeyclub. Een mede bestuurder had gehoord over de oprichting van een nieuwe politieke partij en dat leek me wel iets.
Die partij werd Best Open genoemd, politiek moest uit de achterkamertjes komen, meer open worden gevoerd. Ik koos voor een verkiesbare positie achter lijsttrekker Leo Bisschops en bij de verkiezingen werd ik direct in de raad gekozen. Dat heb ik twee raadsperiodes gedaan. Later ben ik terug in de raad gekomen toen raadslid Emiel Bootsma verhuisde.
Bij de verkiezingen van 2014 heb ik de partij laten weten een rol als wethouder te ambiëren. Die ambitie heb ik toen kunnen invullen en in 2018 is dat wethouderschap verlengd.
- Nu ben je wethouder, betekende dat ook een bewuste keuze voor de portefeuille waar je verantwoordelijk voor bent?

Ja, vanuit mijn studie ligt mijn interesse vooral in het technische vlak en minder op sociaal gebied Het belangrijkste aspect van mijn portefeuille is Ruimtelijke Ontwikkeling. Ook gedurende de periode dat ik raadslid was, had dat vooral mijn interesse.

Ik wil graag twee belangrijke punten benoemen.

Het eerste punt is "monumenten in Best". Anders gezegd, het behoudt van culturele en maatschappelijke waardevolle gebouwen en locaties. Oirschot staat bekend om zijn vele monumenten, maar in vergelijk met Oirschot heeft Best een veel breder palet aan vooral veel verschillende soorten monumenten. In Best hebben we namelijk ook industrieel erfgoed, naast ook de nodige aanwezige oude woningen en kerken uit ook meerdere periodes uit het verleden. Ook de schoorsteen van de klompenfabriek is bewaard gebleven en nu een monument.
Het mag bij monumenten ook om erfgoed gaan. Best is veel ouder dan de 200 jaar die de gemeente oud is. Bij opgravingen in Aarle is aangetoond dat hier al heel lang bewoning aanwezig is. Ik denk dat het belangrijk is dat we enkele waarden voor de toekomst behouden.

Waar we als gemeente nog naar gaan kijken, is hoe we eigenaren van nieuwe monumenten tegemoet kunnen komen, daar waar ze meerkosten hebben omdat hun bezit een gemeentelijk monument is geworden. Een deel van de monumentensubsidie wordt besteed aan informatieverstrekking richting de monument eigenaar. Ook het plaatsen van informatieborden zijn kosten die de gemeente op zich neemt. Zie bijvoorbeeld het bord bij de grote klomp die recent geplaatst is.
De subsidie regeling voor monument eigenaren is nog in ontwikkeling.

We hebben afgesproken om per jaar 5 gemeentelijke objecten toe te voegen aan de lijst met monumenten.

De promotie van monumenten loopt vooral via Dye van Best. Hopelijk gaan die daarvoor ook van PleinBest gebruik maken! Ieder monument is in feite al een leuk informatief artikel.

Het andere belangrijke onderwerp binnen mijn huidige wethouderschap is de Omgevingswet die er aan zit te komen. Een nieuwe wet die in 2021 in werking gaat treden en die een heleboel bestaande wetten moet gaan vervangen. De impact zal enorm zijn omdat de bedoeling van die nieuwe wet is dat de omgeving meer inspraak krijgt. Plannenmakers moeten straks dus veel eerder in het proces al met de buren en omgeving gaan praten.
Daar begin je mee en samen met de omgeving ontwikkel je je plan. Die aanpak zal een enorme omslag betekenen.

We hebben in Best al wat ervaring met die nieuwe werkwijze opgedaan. Het vergt echt een heel andere rol van de initiatiefnemer. In feite moet die al voor de plannen uitgekristalliseerd zijn in gesprek met de buren gaan. Wat willen die pertinent niet, hoe kan het zo ontwikkeld worden dat de buren er geen bezwaar tegen hebben?
Als iets al mag vanuit het bestemmingsplan, dan is het vooral een zaak om de onderlinge relatie goed te houden door het plan goed met elkaar te bespreken en daar aan te passen waar er verbeteringen mogelijk zijn. Het mag immers al, maar hoe kan het zodanig dat de buren er ook achter staan.
Mag het nog niet, dan moet het bestemmingsplan echt aangepast worden en dat zal vaak een heel andere aanpak vergen. De planmaker moet het dan ook echt met de omgeving bespreken en kijken of er draagvlak voor te vinden is.

Bij het plan Franciscus Erf is er ervaring opgedaan waarbij uiteindelijk de omgeving en de initiatiefnemer tot de conclusie zijn gekomen dat de inspraak het uiteindelijk tot een mooier plan heeft gebracht. Een woning minder, maar mooiere woningen en een veel betere aanpak van de parkeerproblematiek. Het ziet er ook veel beter uit. Binnenkort zal de bouw gaan beginnen.

De vraag is en blijft bij plannen uiteraard wel wat de 'omgeving' is. Is dat alleen direct de buurman, of is het bij grotere projecten de hele wijk? Het zal in de procedure duidelijk moeten worden of 'de omgeving' ruim genoeg betrokken is geworden. De achterbuurman lijkt ver weg, maar is soms directer betrokken dan de buurman die er naast je woont.

- Wie gaan het gesprek dan aan?

In principe de initiatiefnemer zelf... Deze kan zich uiteraard laten vertegenwoordigen door iemand die er zijn beroep van heeft gemaakt om dit soort gesprekken te voeren en leiden. Wel is het verstandig dat de initiatiefnemer zelf bij die gesprekken aanwezig is. Het is liefst echt een gesprek en geen presentatie. Je wilt als initiatiefnemer namelijk ook input van de omgeving. De gemeente is straks als partij veel minder in beeld, zeker aan het begin van de procedure. Dat zal ook echt een punt worden waar iedereen aan moet wennen, ook vanuit het gemeentehuis.

Als de gemeente in de toekomst zelf initiatiefnemer is, dan gelden de voorwaarden uiteraard ook voor de gemeente.

Wil je meer informatie over de omgevingswet, dan is die informatie te vinden op de site van de rijksoverheid. Je kan bij het nemen van initiatieven ook even contact opnemen met de gemeente. Die kan je dan ook snel op het juiste spoor zetten, zeker in de overgangsfase.
Qua kosten zou de verandering geen kostenverhoging moeten opleveren. De kosten verschuiven waarschijnlijk meer naar de voorkant. Je doet de wijzigingen aan het begin van de procedure en veel minder aan het einde.

De rol van het bewonersoverleg in de procedure is vooral "neutraal". Het is niet de bedoeling dat bewonersoverleggen een bepaalde visie op een initiatief gaan uitdragen. Wel is het denkbaar dat leden van het bewonersoverleg zelf een belang hebben bij een plan. Dat moet goed zuiver gehouden worden.
Het bewonersoverleg moet ook niet de rol van de gemeente over (moeten) gaan nemen.

Een ander goed voorbeeld van een succesvolle aanpak is de aanpak van de herontwikkeling van de Batafabriek. De initiatiefnemer is al vroeg naar de omwonenden gegaan en heeft samen met hen in een gesprek gekeken naar wat er mogelijk is en wat er niet gewenst is. Hij heeft daarbij al aangegeven dat hij in een later stadium ook overnachtingsmogelijkheden in het fabriekscomplex met hen wil bespreken. Een eerlijke en open agenda zonder dat het nu al bedreigend is.

- Dan komt 2021 en de voorbereiding op de volgende verkiezingen. Wat is dán de rol van wethouder Marc van Schuppen?

Ik ambieer geen derde termijn als wethouder en ik zal ook niet terugkeren als raadslid. Het staat dus nog open wat ik dan ga doen. De actieve politiek sluit ik in feite uit, maar ik sta dan wel open voor andere activiteiten waar ik me bij kan aansluiten. Zaken waar ik nu, vanwege mijn politieke functie, niet aan kan bijdragen.
De tijd zal leren wat het na mijn wethouderschap gaat worden. Ik heb er nog geen besluiten over genomen.

Waar ik nog even op wil wijzen is de recent aangekondigde cursus "politiek" waarbij burgers kunnen leren hoe het bij de gemeente werkt. Wat is de rol van de gemeenteraad, B&W, de ambtenaren... etc. Het is niet 'de gemeente'. Binnen de gemeente hebben de verschillende functies heel specifieke taken. Het is verstandig om daar als bewoner van Best weet van te hebben. Je kan als betrokken burger of als actiegroep heel veel invloed hebben.
Ik raad een ieder aan te overwegen deze cursus te volgen!

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.