Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Praktijk De Inspiratie
24 mei 2019

Geschenk

Geschenk

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.

Het grootste geschenk dat ik
kan geven is
de ander te zien
te horen,
te begrijpen,
aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd

Uit: Menselijke contacten, Virginia Satir


Een pracht gedicht die de kern raakt van waaruit ik werk bij Praktijk De Inspiratie.