Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Samen op ons Best
6 februari 2019

Doe mee: samen vormen we onze wijk!

foto werkgroep 2 A, van links naar rechts: Hans van Duren, Hans Schulte, Annelies Berende, Peter de Leeuw, Jos van Spelde, Kees Sprangers en Ingrid de Graaff

Eind 2018 bracht een werkgroep advies uit aan de stuurgroep van Samen op ons Best over de toekomst van de bewonersoverleggen. Hierover las u in Groeiend Best van 18 december een uitgebreid artikel. Dit jaar is het tijd voor de uitwerking van het advies.


Werkgroep bedankt

Pas geleden sloot de werkgroep hun bijdrage aan het traject af met een gezellig etentje. Namens de stuurgroep kregen ze een kleine attentie uitgereikt. En een van de leden had voor de ‘collega’s’ een speciaal klompje laten maken als dank voor de samenwerking.

Foto (van links naar rechts):
Hans van Duren, Hans Schulte, Annelies Berende, Peter de Leeuw, Jos van Spelde, Kees Sprangers en Ingrid de Graaff

Nieuwe werkgroep aan slag met uitwerking

Het is de bedoeling dat de bewonersoverleggen per wijk zelf een plan opstellen. Hierbij worden zij ondersteund door een nieuwe werkgroep. Hiervoor zoeken we nog een aantal enthousiaste mensen.

De nieuwe werkgroep heeft als opdracht:

  1. De wijken te ondersteunen en inspireren bij het uitwerken van de genoemde plannen.
  2. Een bijeenkomst te organiseren waarin wijken hun plannen aan elkaar presenteren.
  3. Een voorstel te maken voor de rol en taak van het GOEB in de toekomst.


Heb je ideeën over hoe deze opdracht ingevuld kan worden? Wil je graag hieraan een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar de gemeente: indewijk@gembest.nl.

Doe mee in jouw wijk!

Heb je ideeën over de opzet en de rol van het bewonersoverleg in jouw wijk? Wil je graag een bijdrage leveren aan het plan voor je wijk? Meld je dan aan bij het bewonersoverleg van je wijk. Je vindt de contactgegevens via www.goeb.nl, onder Bewonersoverleggen.

Doe mee voor heel Best!