Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

De gemeente vraagt om uw mening!

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat jij van onze gemeente vindt. Hoe denk jij bijvoorbeeld over jouw woonomgeving, de voorzieningen of de gemeentelijke dienstverlening? Luistert de gemeente volgens jou naar de mening van haar inwoners? Bij zo’n 3.000 inwoners valt deze week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

Selectie deelnemers
We hebben een willekeurige selectie gemaakt uit alle woonadressen in Best. Het is mogelijk dat jij in het verleden ook een uitnodiging hebt ontvangen. We herhalen het onderzoek namelijk elke twee jaar. Als je weer geselecteerd bent, dan is dat puur toeval.

Verschil met inwonerspanel
In juni stuurde de burgemeester alle inwoners vanaf 18 jaar een uitnodiging om lid te worden van het inwonerspanel. Via dit panel vragen wij ook jouw mening over uiteenlopende onderwerpen. Het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ laten we niet via dit panel lopen. Voor dit onderzoek sluiten we aan bij de landelijke voorschriften. Hierdoor kunnen we ook goed vergelijken met andere gemeenten.

Anoniem en vertrouwelijk
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, het PON. Inwoners die de uitnodiging ontvangen, kunnen via een online vragenlijst hun mening geven.

Resultaten
Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 5 oktober 2018. Uiterlijk begin 2019 worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via www.waarstaatjegemeente.nl. Uiteraard houden wij jou ook op de hoogte van de resultaten en de actiepunten die de gemeente hieruit haalt.

 

Meer informatie
Heb je een uitnodiging ontvangen, maar vul je de vragen liever schriftelijk in? Neem dan contact op via  e-mail: of via ons algemene telefoonnummer 14 0499.
Heb je vragen over het onderzoek? Vraag dan naar Veronica Premchand of vermeld deze naam in jouw mail.