Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Gemeente Best
11 januari 2019

Buurtbudget 2019: wat ga jij ermee doen?

Ook in 2019 is er weer buurtbudget beschikbaar. Voor het komende jaar een totaalbedrag van € 40.000. Heb jij een goed idee voor jouw buurt of wijk en wil je daarvoor een financieel steuntje in de rug? Werk jouw idee dan uit, samen met buurtgenoten. Het uitgewerkte idee vul je in op het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar .

Verdeling budget
In 2019 is tot en met april een bedrag per wijk gegarandeerd beschikbaar. Op twee data, 1 maart en 1 mei, worden de aanvragen beoordeeld en besluiten genomen over toekenning. Na 1 mei wordt het budget dat dan nog over is van de verschillende wijken samengevoegd. Van het restantkunnen bewoners van alle wijken van Best gebruikmaken.

Meer informatie
Op www.gemeentebest.nl/buurtbudget vindt u alle informatie over het buurtbudget. Daar staan ook de voorwaarden, een overzicht van de beschikbare bedragen per wijk en het aanvraagformulier.