Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Tom Lassing
8 oktober 2018

Beter gevonden worden

Recent gaf ik een presentatie aan bestuurders van Bestse verenigingen.

Een vraag die er gesteld werd was - Hoe kunnen we zo schrijven dat onze berichten beter op Internet gevonden worden - ?

Het antwoord daarop is dit:

Schrijf voor je lezer en hou er rekening mee dat je ook termen gebruikt die je lezer zou gebruiken. Om een mooi voorbeeld te gebruiken een voorbeeld uit de praktijk van de Atletiekclub. Die club had de vereniging verdeeld in drie hoofdgroepen, te weten TCB, TCL en TCW.

Dat staat voor Technische Commissie Baanatletiek, Lopen en Wandelen.

Het mag duidelijk zijn dat alles wat je onder TCB, TCL of TCW gaat publiceren niet gevonden gaat worden, want buiten de vereniging weet niemand waarover je het hebt. Sterker nog, zelfs binnen de vereniging bleek de meerderheid van de leden de termen niet te kunnen plaatsen. Er waren dan ook veel klachten over het feit dat de website onhandig was. Niemand kon wat vinden. Niet zo gek als je niet eens weet waar je moet beginnen vanwege de onbekende termen.

Door het Baanatletiek, Lopen en Wandelen te noemen maak je al veel meer duidelijk en gebruik je ook termen die begrepen worden.

Als je dus iets schrijft, laat daar dan de termen (baan)Atletiek, Lopen en Wandelen in vallen. Gebruik het in de titel, in het artikel en als bijschrijft bij foto's. Het maakt de kans veel groter dan het gevonden gaat worden omdat bijvoorbeeld Google deze termen ook vindbaar maakt. Bezoekers zullen sneller op die termen zoeken, maar je bent er nog niet.

Immers zijn die pas drie termen, terwijl atletiek uit heel veel onderdelen bestaat. Wil je dus iemand bereiken die op Hoogspringen zoekt, dan moet je ook die term gebruiken.

PleinBest wordt door Google al goed gevonden en artikelen worden snel na plaatsing al geïndexeerd. Door dus de juiste termijn te gebruiken en te combineren met bijvoorbeeld de term gemeente Best, kan je snel gevonden worden. Immers, iemand die atletiek in ons dorp zoekt, zal er waarschijnlijk ook wel gemeente Best als zoekwoord bij plaatsen.

 Schrijf voor je lezer en hou dus goed in de gaten wat zoektermen zullen zijn waarop iemand je vereniging gaat zoeken.

Tip: Maak voor je vereniging een Groep aan op PleinBest. Nog weer een grotere kans dat je gevonden gaat worden! Hoe je dat doet: Maak vanuit je persoonlijke account een groep aan. Kijk wel eerst even of er al niet een groep voor je vereniging is aangemaakt en stem binnen je vereniging af wie deze groep bij PleinBest gaat bijhouden. Er zijn meerdere beheerders mogelijk.