4

Visie maken Dorpsplein en omgeving 2024

vanaf 4 maart 2024

Het Dorpsplein is het hart van het dorp!
Het is de plek waar evenementen plaatsvinden, mensen elkaar ontmoeten en waar gewinkeld, gewoond en gewerkt wordt. De afgelopen jaren zijn verschillende plannen gemaakt en uitgevoerd. Maar het Dorpsplein is niet af en er spelen verschillende ontwikkelingen. De komende maanden maken wij daarom een visie voor het Dorpsplein en omgeving. Dat doen we graag samen met u!

De visie gaat over de uitstraling van het gebied (gebouwen, openbare ruimte), over de winkels, horeca, bereikbaarheid, parkeren, groen, voorzieningen, wonen en duurzaam­heid. En natuurlijk staan we ook stil bij hoe het plein gebruikt wordt: de weekmarkt, evene­menten en het ontmoeten van mensen.