3

Stap 3: Werkzaamheden tijdelijke inrichting lokalen in Leeuwerikpark

vanaf 17 mei 2023

In de week van 22 mei t/m de week van 26 juni vinden de werkzaamheden plaats voor de tijdelijke inrichting van het Leeuwerikpark met de komst van de tijdelijke lokalen.

Met uw inbreng tijdens de bijeenkomst op 18 april pasten we een aantal punten aan met betrekking tot de tijdelijke inrichting van het park. We komen nog terug op uw inbreng voor de (verkeers)veiligheid en op de uitkomsten van het verkeersonderzoek dat we voeren. Na de zomervakantie plannen we een vervolgbijeenkomst om uw wensen te bespreken voor de inrichting van het park wanneer de tijdelijke lokalen weer weg gaan.