15

Gemeenteraad stelt Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan oostzijde stationsomgeving vast

vanaf 9 februari 2024


Een nieuwe fase voor de oostzijde van de stationsomgeving! 

De gemeenteraad heeft op 5 februari 2024 unaniem ingestemd met het Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan voor de oostzijde van de stationsomgeving.

Het Voorlopig Ontwerp is een uitwerking van het adviesmodel voor de “Best(s)e stationsomgeving”. Deze uitwerking past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde spelregelkaart. Hierin zijn onder andere de maximale bouwhoogtes, bouwgrenzen, parkeerlocaties en verkeersroutes vastgelegd. 

Door dit besluit kan de volgende fase in de ontwikkeling van start: het opstellen van het Definitieve Ontwerp en het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan).

Hoe gaan wij verder?
De komende tijd gaat het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond aan de slag met het Definitieve Ontwerp. Dit wordt gebruikt bij de ruimtelijke procedures, zoals het opstellen van het omgevingsplan.

Participatielogboek
Het participatielogboek vindt u op deze pagina.