3

Fase 3 participatie

Hoe betrekken wij belanghebbenden?

Met de kaders die vastgesteld zijn door de gemeenteraad kunnen wij samen met belanghebbenden vervolgstappen maken. Wij gaan in gesprek met belanghebbenden om elkaars behoeften, ideeën en wensen op te halen. We praten over verschillende thema’s zoals groen, parkeren, leefbaarheid, cultuur, retail, wonen en/of veiligheid. 

De gemeente en ontwikkelaar SDK hebben het stedenbouwkundigbureau De Zwarte Hond ingehuurd. Zij gaan een stedenbouwkundig ontwerp maken voor het hele gebied rondom het station. Een stedenbouwkundig ontwerp is een tekening van de gewenste inrichting van een gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de woningen, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven. Daarnaast gaat het bureau Maak de Stad de gemeente en SDK begeleiden in het betrekken van partijen en inwoners die belang hebben bij dit project. Binnenkort nodigen wij belanghebbenden uit voor een startbijeenkomst.  

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.