3

Fase 3 participatie

Hoe betrekken wij de omgeving?

Met de kaders die vastgesteld zijn door de gemeenteraad kunnen wij samen met de omgeving vervolgstappen maken. Deze kaders zijn de (basis) uitgangspunt voor het gesprek met belanghebbenden. Wij gaan in gesprek met belanghebbenden om elkaars behoeften en wensen op te halen. We praten over verschillende thema’s zoals groen, parkeren, leefbaarheid, wonen en/of veiligheid. 

Het stedenbouwkundigbureau maakt aan de hand van de input van de belanghebbenden, het resultaat van het parametrisch ontwerpproces en de door de gemeenteraad vastgestelde kaders een eerste ontwerpschets. 

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.