10

Stap 5 vaststellen en aan de slag augustus - december 2023

vanaf 5 juli 2023

De laatste gesprekken met alle belanghebbenden in de stationsomgeving hebben plaatsgevonden. Stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond heeft alle input zorgvuldig gewogen en een adviesmodel gemaakt. Met het adviesmodel zijn wij aangekomen bij stap 5 van het participatieproces: vaststellen en aan de slag.  

Adviesmodel en ambitiegids
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan een adviesmodel. Dit deden we in nauw overleg met alle belanghebbenden en inwoners van Best. Een samenvatting van de gesprekken, bijeenkomsten en online vragenlijst leest u in het participatielogboek. Het adviesmodel bestaat uit:

  • Het adviesscenario
    Het scenario bestaat uit het busstation, het fietsparkeren, routes, openbare ruimte en het parkeren voor aan de westzijde van het station (kant van de Spoorstraat). 
  • Het advies bebouwingsmodel
    Dit model gaat over de woningen en andere functies, zoals winkels voor de oostzijde van het station (de kant van het Tapijtcentrum). In dit model zijn de sterke punten uit de eerdere modellen samengevoegd.

Spelregelkaart
De spelregels voor het adviesscenario en het bebouwingsmodel zijn gecombineerd in een spelregelkaart, waarin aangegeven wordt wat vast staat en waar nog ruimte is voor innovatieve en kwalitatieve oplossingen.

Een uitgebreide toelichting op het adviesmodel kunt u vinden in de ambitiegids: 230822 Bestse Stationsomgeving_Ambitiegids.pdf

Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad neemt op 30 oktober een besluit over het adviesmodel. Hieronder leest u alle momenten waarop zij het adviesmodel bespreken: 

28 augustus 2023

Technische toelichting op de onderzoeken en de afwegingen 

11 september 2023

Vervolg technische toelichting

3 oktober 2023

Beeldvorming (mogelijkheid tot inspreken)

23 oktober 2023

Oordeelsvorming 

30 oktober 2023

Besluitvorming 

Alle momenten zijn openbaar, dat wil zeggen dat u daarbij aanwezig mag zijn. Via de gemeentelijke website vindt u meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheid tot inspreken. Een paar dagen voor de vergadering kunt u hier ook de bespreekstukken inzien.

Hoe verder na het besluit?
Na de raadsvergadering presenteren wij het definitieve adviesmodel aan iedereen in Best. Via Groeiend Best, social media en PleinBest nodigen wij u uit. Daarnaast maken wij een ‘spoorboekje’. Daarin leggen we uit wat er in de volgende fase gaat gebeuren. En hoe u betrokken blijft.