7

Stap 2 gesprekken in het gebied: februari en maart 2023

In stap 2 zijn wij met inwoners, reizigers, ondernemers, organisaties en professionele partijen in gesprek gegaan. We hebben verschillende belangen, wensen en ideeën opgehaald over het gebied. Deze zijn terug te lezen in het participatielogboek. Op dit moment voeren wij individuele gesprekken met partijen in het gebied.