Veelgestelde vragen

In de voorbije maanden kon u in Groeiend Best veel lezen over de (locatie van de) nieuwe gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de gemeente. We merkten dat al deze uitspraken en meningen veel onduidelijkheid veroorzaakten. Inwoners stelden ons vragen: komt de nieuwe gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de gemeente er nog wel? Waar komt het gebouw? Maar ook, hoe kan ik meedenken over deze fase? Daarom deze rubriek veelgestelde vragen.

1. Waarom wordt er gesproken over een gezamenlijke nieuwe huisvesting?
Uit onderzoek onder inwoners blijkt dat zij de dienstverlening van Bestwijzer en de gemeente graag op één locatie zien. Daarom spreken we over een gezamenlijke nieuwe huisvesting en niet langer over Bestwijzer of het gemeentehuis.

2. Waarom gaan Bestwijzer en de gemeente in de toekomst samen in één pand? 
Om u als inwoner nóg beter van dienst te zijn. U kunt nu al in Bestwijzer terecht voor veel (hulp)vragen. Maar voor andere vragen moet u naar het gemeentehuis. Dat kan verwarrend zijn, zo blijkt in de praktijk. Daarom voegen we de diensten van Bestwijzer en de gemeente samen in één gebouw. Zodat u straks echt op één plek terecht kunt. In een gebouw waar u straks graag binnenloopt! Door samenvoeging versterken we ook de samenwerking tussen de organisaties van Bestwijzer en de gemeente. Ook dat draagt bij aan betere dienstverlening.

3. Waarom komt er nog een nieuw pand? Mensen werken veel vaker online en op andere locaties.

 • Het bestaande gemeentehuis voldoet niet aan de wensen en eisen op het gebied van dienstverlening. Zeker niet voor zo’n 20 organisaties. Zo is het pand gebouwd in carré-vorm (vierkant) en hebben de verdiepingen lage hoogtes. Dat levert beperkingen op om wel aan de huidige én toekomstige wensen en eisen te kunnen voldoen. Mensen voelen zich niet prettig in de publiekshal en het is erg lastig om een goede indeling en looproute te realiseren. Tot slot is er sprake van achterstallig onderhoud. Dat aanpakken betekent een onredelijk hoge investering in een gebouw dat onvoldoende mogelijkheden biedt.
 • Zowel bij Bestwijzer en de gemeente werken nog vele medewerkers op kantoor, naast het werk online of op andere locaties. De nieuwbouw houdt rekening met 60% bezetting.
 • Lees ook het antwoord op de 5 gestelde vragen uit informatiepagina 2.

4. Waarom is gekozen voor de locatie aan het Dorpsplein (naast Zeeman) en bijvoorbeeld niet voor de Stationsomgeving?
De locatie aan het Dorpsplein biedt vele voordelen. Vooral voor het realiseren van de beste dienstverlening aan u, de inwoner, de ondernemer.

 • De raad sprak zich in september 2020 unaniem uit voor een locatie op eigen grond (in bezit van de gemeente) aan het Dorpsplein voor de nieuwe huisvesting.
 • Uit onderzoek kwam naar voren dat de beste dienstverlening gerealiseerd kan worden in een nieuwe gezamenlijke huisvesting. De locatie naast Zeeman biedt die mogelijkheid.
 • De locatie is eigendom van de gemeente. Dat is financieel gunstig.
 • Voor deze locatie geldt al een bestemmingsplan, dat maakt snelle bouw mogelijk.
 • Voor de bezoeker ligt de geplande nieuwe locatie centraal in het centrum.
 • Een mogelijk alternatief aan de stationsomgeving zorgt voor een latere realisatie van de nieuwbouw met zo’n 5 jaar. Dat zou alsnog een kostbare investering in het huidige gemeentehuis nodig maken. De huidige huisvesting voldoet namelijk niet meer aan diverse (wettelijke) eisen.
 • Ook willen gemeente en Bestwijzer een goede en prettige werkomgeving bieden voor het personeel. Het aantrekken en behouden van goede medewerkers is kansrijker bij een prettige werkomgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd.
 • De organisaties van Bestwijzer en de gemeente werken al zo’n 6 jaar aan de voorbereiding van één gezamenlijke dienstverlening. Nog langer uitstel schaadt de gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner. Kiezen voor bijvoorbeeld de  stationsomgeving zorgt voor een lang uitstel.

5. Hoe is het besluit voor deze locatie tot stand gekomen?
De raad heeft in september 2020 gekozen. Na onderzoek (tussen juni 2020 en juli 2021) koos zij voor de centrale locatie op eigen grond, aan het Dorpsplein naast de Zeeman. Kijkt u op informatiepagina 4 voor een update over dit onderwerp.

6. Zijn inwoners betrokken bij de wens voor gezamenlijke huisvesting?
Enkele jaren geleden deden we onder inwoners onderzoek naar de ervaren dienstverlening. Inwoners spraken duidelijk de behoefte uit om op één plek met alle (hulp)vragen terecht te kunnen. Op basis van deze wens verkenden de gemeente en Bestwijzer samen wat hierbij van belang is.

Hiervoor voerden we in 2019 ook een peiling uit via het Inwonerspanel. Ook in toekomstige fases betrekken we u als inwoner bij de nieuwe huisvesting. Zo betrekken we u in de volgende fase bij het maken van een eerste schetsplan.

7. Op basis waarvan is deze locatie gekozen?
Op basis van 5 criteria is een keuze gemaakt. Meerdere partijen, zoals politieke partijen, medewerkers, deelnemers van Bestwijzer en het college beantwoorden vragen over de 5 criteria. Dienstverlening scoorde als belangrijkste criterium. De locatie naast Zeeman biedt hiervoor de beste mogelijkheden. De overige locatiekeuzes waren strippen/vernieuwbouw van het huidige gemeentehuis of nieuwbouw op bestaande locatie. Kijkt u ook op informatiepagina 1 voor een overzicht van de 5 criteria.

8. Zorgt een andere locatie niet voor minder parkeerbehoefte in het centrum?
De gemeente bepaalt de parkeerbehoefte van een gebouw aan de hand van het bouwvolume en de functie van dat gebouw (totale omvang van een gebouw). Het huidige gemeentehuis kent ook een parkeerbehoefte. Omdat het bouwvolume van de nieuwe gezamenlijke huisvesting kleiner is, is de parkeerbehoefte ook lager. Uiteraard brengen we ook de parkeerbehoefte van het hele Dorpsplein in beeld.

9. Een kantoorpand is niet levend in het weekend en in de avond. Waarom moet dit aan het Dorpsplein?
Vlak voor de feestdagen sprak de projectgroep nieuwe huisvesting (Samen gaan) met enkele inwoners, direct omwonenden en ondernemers. Ook burgemeester Hans Ubachs sloot regelmatig aan bij de gesprekken. Burgemeester Ubachs: ‘ik hoor graag direct hoe inwoners naar de toekomstige ontwikkelingen kijken, wat zijn hun vragen, ideeën of wensen? Wat me opviel waren de wensen rondom leefbaarheid en de gewenste levendigheid. En dat begrijp ik en ik omarm die wens. We vinden het belangrijk voor Best’.

In het project van de nieuwe huisvesting is veel aandacht voor multifunctioneel gebruik van het gebouw. Juist óók buiten kantoortijd. Door samenvoeging halen we veel leven naar het centrum. Waar Bestwijzer nu nog in een zijstraat zit, zitten zij straks heel toegankelijk aan het plein. Ook nu al (buiten coronatijd) komen er bijna iedere avond mensen bij beide locaties: ze bezoeken een informatie- of inloopsessie, een (raads)vergadering, training van een Bestwijzer-organisatie, komen voor een één op één klantgesprek of voor de maandagavond-openstelling van de gemeente.

Alle deelnemende (vrijwilligers)organisaties kunnen in het weekend of s’avonds gebruik maken van het pand. Partijen die nog toe willen treden tot de gezamenlijke huisvesting bekijken we ook op hun bijdrage aan het multifunctionele gebruik. Dienstverlening buiten kantoortijd is zeker een pluspunt. Er zullen vaak mensen op de been zijn. Dat stimuleren we!

10. Zou het niet beter zijn als er eerst een totaalplan (wonen, groen, spelen, verkeer) komt voor het Dorpsplein?
Tegelijkertijd met de voorbereiding voor de gezamenlijke nieuwe huisvesting (het project Samen gaan) onderzoeken we ook de mogelijkheden van het Dorpsplein.

11. Kan ik meedenken over Samen gaan (de gezamenlijke nieuwe huisvesting)? En over het Dorpsplein?
In 2022 hebt u kunnen meedenken voor het ambitieboek van Samen gaan en over het Dorpsplein. Houd deze pagina in de gaten voor aankomende participatiemomenten.

12. De grond naast Zeeman is een A locatie. Kan die niet beter verkocht worden?
Het centrum van Best bestaat grofweg uit het gebied tussen de stationsomgeving en Den Ekker. Dit hele gebied is een A-locatie. Bij nieuwbouw van de gezamenlijke huisvesting naast de Zeeman wordt de ondergrond van het huidige gemeentehuis verkocht. Dit betreft ook een A-locatie.

13. Het project is nu in de Ontwerpfase. Wat houdt dat in?
In deze fase werken we allerlei zaken rondom het nieuwbouwscenario verder uit. Deze fase noemen we de ontwerpfase. Bureau bbn ondersteunt ons hierbij, zij hebben kennis in huis die we zelf niet hebben. In december 2022 hebben Bestwijzer en gemeente (gedeelde) ambities voor de huisvesting vastgesteld in het ambitieboek. Dat zetten we in een Programma van Eisen (PvE). En vervolgens in een voorlopig ontwerp.

14. Waarom maken de gemeente Best en Bestwijzer vanaf juni 2023 een pas op de plaats met het project Samen gaan? 
De aanleiding hiervoor is het recente verzoek van de gemeente Oirschot om een verkenning voor een mogelijke fusie met de gemeente Best te bespreken. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 duidelijk wat dit betekent voor de gezamenlijke huisvesting Samen gaan.

15. Wat betekent de pas op de plaats voor het Programma van Eisen?
In het voorjaar van 2023 hebben Bestwijzer en de gemeente Best gewerkt aan het uitwerken van een Programma van Eisen voor een nieuw gezamenlijk gebouw. Op het moment dat de partners de werkzaamheden voor het project weer oppakken, dan is dit programma van eisen de basis voor het vervolg.