4

Pas op de plaats voor gezamenlijke huisvesting Samen gaan

vanaf 22 juni 2023

Graag informeren we u over de laatste stand van zaken van Samen gaan, het project voor dienstverlening van de gemeente Best en Bestwijzer onder één dak. De gemeenteraad van Best heeft in 2021 opdracht gegeven om een huisvestingscenario aan het Dorpsplein (naast de Zeeman) uit te werken. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en hebben we u eerder bij betrokken.

De gemeente Best en Bestwijzer maken nu een pas op de plaats met het project Samen gaan. Aanleiding is het recente verzoek van de gemeente Oirschot om een verkenning voor een mogelijke fusie met de gemeente Best te bespreken. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 duidelijk wat dit betekent voor de gezamenlijke huisvesting Samen gaan.