3

Derde fase: vaststelling ambitieboek

Bestwijzer en de gemeente Best willen samen onder één dak verder. Ons doel met Samen gaan: een zo goed mogelijke dienstverlening. In mei en juni vroegen we naar uw wensen, ideeën en zorgpunten voor deze gezamenlijke dienstverlening en huisvesting. Daarna hebben de medewerkers van Bestwijzer en gemeente Best uw inbreng besproken en aangevuld.

Ambitieboek Samen gaan
De uitkomsten van de participatie staan in het ambitieboek van Samen gaan. Hierin staat onder andere hoe het nieuwe gebouw gaat bijdragen aan onze gezamenlijke dienstverlening.In het ambitieboek leest u hoe we willen samenwerken. Wat we met elkaar willen bereiken. En welke kwaliteiten gaan zorgen voor een geweldig goed gebouw voor iedereen die er straks gebruik van maakt.

U leest het allemaal in het Ambitieboek Samen gaan (december 2022).

Volgende stap: programma van eisen
We gebruiken het ambitieboek om een programma van eisen te beschrijven. Daarin komen de randvoorwaarden voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe gebouw aan bod. Bijvoorbeeld wat de uitgangspunten zijn voor de inrichting van de ontvangstruimte, de oppervlakte en de vorm van het gebouw. Volgens planning is het programma van eisen gereed in het voorjaar van 2023.

Informatieavond op dinsdag 17 januari
We vertellen u graag meer over de wensen en ideeën in het ambitieboek. U bent welkom bij een informatiebijeenkomst op dinsdag 17 januari van 19.30 - 20.30 uur bij Bestwijzer (Zonnewende 173). Afgelopen zomer gaf u op drie momenten inbreng: in mei bij Bestwijzer, daarna via PleinBest.nl en in juni tijdens de Bruisdag. Tijdens de bijeenkomst vertellen we hoe uw inbreng tot het ambitieboek heeft geleid. Tijdens deze avond gaan we ook samen aan de slag om ideeën te verzamelen voor de naam van het nieuwe gebouw. We vertellen dan ook hoe deze ideeën vervolgens leiden tot een nieuwe naam en hoe Bestenaren hierbij hun stem kunnen laten horen.

Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meldt u zich dan vooraf aan via .