Inwonersparticipatie

Beleid en plannen worden beter als gemeente het samen oppakt met inwoners. Gemeente Best ziet participatie als een vaste waarde bij plannen, beleid en projecten. Alleen de mate waarin en manier waarop we samen werken en onze inwoners betrekken, of hen het initiatief geven, is steeds maatwerk.

Onze ambities voor inwonersparticipatie zijn om het meer en beter te doen en met iedereen die dat wil. Hoe doen we dat op een goede manier? Vanaf 12 april organiseert gemeente Best hierover een peiling. Denk mee en vul de vragenlijst in. Dit kan t/m zondag 1 mei a.s. Zo participeren we samen op ons best. 

Waarom meedenken

Op dit moment actualiseert gemeente Best het participatiebeleid. Zo spelen we beter in op de vraag uit de samenleving naar meer ruimte voor eigen initiatief. Tegelijkertijd bereiden we ons zo voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023. Ook daar staat participatie centraal. Het is de uitdaging om de komende jaren een op goede manier met elkaar het gesprek aan te gaan en samen te werken aan plannen, beleid en projecten. Onze ambitie is om dat meer, beter en breder te doen dan we al deden.

  • Meer: nog meer maken we als vanzelfsprekend de afweging in welke mate en hoe we participatie doen. Onze houding daarbij is: ja, mits. Zeker als het gaat om grote plannen en ontwikkelingen met veel impact en die veel bewoners raken.
  • Breder: we zorgen ervoor dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. We hebben oog voor inwoners die zich niet snel laten horen maken participatie aantrekkelijk, toegankelijk en inclusief.
  • Beter: we zijn zorgvuldig in de uitvoering van de participatie en in de communicatie en houden rekening met de leefstijlen van onze inwoners.

We hebben zelf ideeën hoe we onze ambities voor meer, breder en beter kunnen uitwerken maar we zijn vooral heel benieuwd naar de ideeën van onze inwoners hierbij. Daarom organiseren we in de periode april - juli 2022 een participatieproject voor het nieuwe participatiebeleid. Alleen samen maken we het beste participatiebeleid.

Naar verwachting leggen we na de zomer het nieuwe participatiebeleid voor aan de raad.