3

Input voor het participatiebeleid: terugkoppeling vragenlijst inwonersparticipatie en opbrengsten Participatie Bruisdag

Om input te krijgen voor het nieuwe participatiebeleid organiseerde gemeente Best in april een inwonersenquête over inwonersparticipatie. Daarin stelden we vragen over hoe u de participatie door de gemeente Best ervaart en waardeert en hoe we het beter kunnen doen. 2 Zaken springen er uit:

  1. Allereerst vindt u het belangrijk dat we u in een vroeg stadium helder informeren over de manier waarop en de kaders waarbinnen u kunt participeren.
  2. Daarnaast geeft u aan dat we zorgvuldiger moeten zijn in de terugkoppeling van de opbrengsten van een participatieproces.

Meer weten? Lees het volledige verslag van de opbrengsten in het rapport ‘Peiling inwonersparticipatie’. Bekijk de op hoofdlijnen samengevatte resultaten in de factsheet.

Tijdens de Participatie Bruisdag op 11 juni gingen we met u in gesprek over participatie. We hebben u onder andere gevraagd via welke kanalen en met welke (social) media we u het beste kunnen informeren en op welke wijze we u kunnen betrekken bij onze plannen, beleid en projecten. 

Bekijk deze presentatie van de antwoorden op de vragen over ‘meer, bredere en betere participatie’. Daarnaast leest u in dit document een overzicht van alle opmerkingen die tijdens de Bruisdag zijn gemaakt over of naar aanleiding van het gespreksonderwerp.