2

Onderzoek voorkeursvariant

t/m 3 april 2023

Al uw wensen en aandachtspunten verzamelen we. U kunt tijdens de bijeenkomst bijvoorbeeld aangeven wat u het meest belangrijk vindt voor dit tracédeel, denk aan: verkeersveiligheid en invloed op groen en water. Met uw bijdrage verbeteren we de inrichting van dit deel van de F2.


Na de bijeenkomst van 27 februari ontwerpt het Ingenieursbureau Royal HaskoningHDV, op basis van uw inbreng, een voorkeursvariant. Deze bespreken we met u in een volgende bijeenkomst en daarna maken we een definitief ontwerp.