1

Informeren betrokkenen

t/m 23 maart 2023

Op 27 februari informeerden we betrokkenen over de inpassing F2 tracédeel 23. Hier leest u meer.

Vanaf het moment daarna gingen we aan de slag met onderzoek en het verwerken van alle input van die avond. Op basis hiervan maken we een voorkeursvariant. Deze presenteren we op 4 april.