Logboek Participatie

U leest hier wanneer en hoe we omwonenden en betrokkenen informeerden over de inpassing F2 tracédeel 23.

Informatiebijeenkomst 27 februari
Op 27 februari organiseerden we onze eerste informatiebijeenkomst in Quatre Bras. De opkomst was hoog! Dank daarvoor. Klik op de volgende link om het verslag te lezen van deze informatieavond. 20230309_BJ1031-RHD-MI-1-samenvatting Bewonersavond.pdf

Informatieavond voorkeursvariant 4 april
Op 4 april om 19.30 uur organiseren we een informatieavond en presenteren we de ambtelijke voorkeursvariant. Wethouder Jan Willem Slijper is ook aanwezig. Voor deze avond nodigen we, uiteraard, omwonenden en betrokkenen uit.

De bijeenkomst vindt plaats in Quatre Bras, Nieuwstraat 79. We starten om 19.30 uur. Wij ronden uiterlijk om 21.30 uur af.