Communicatie en Participatie

Wij ontwikkelen dit gedeelte van de F2 samen met ingenieursbureau Royal HaskoningHDV.

Denkt u mee over de inpassing van de F2 tracédeel 23?
We vinden het belangrijk om te horen wat uw mening is over over de inrichting van de doorfietsroute van tracédeel 23. Daarom organiseren we bijeenkomsten om u te informeren over de stand van zaken én om uw mening te horen. Uw mening wegen we mee in het ambtelijk voorstel naar het college en het college neemt het mee in het besluit.

Reageer op de Praatmee pagina!
U kunt reageren op de documenten die we plaatsen op de Praatmee pagina. Wij lezen uw reactie(s) en nemen uw reactie(s) mee in het ambtelijk advies.