4

Variant voorleggen aan college

Tot 9 april kon u reacties geven op de voorkeursvariant. Deze reacties wegen we mee in het collegevoorstel.