3

Derde fase: terugkoppeling participatie

vanaf 1 juni 2022

Kaders tekenen voor Dorpsplein en Raadhuisplein 

Op 16 mei bij Bestwijzer, hier op Plein Best en op de Bruisdag van 11 juni hebben we met u gesproken over de invulling van het Dorpsplein en het Raadhuisplein. Bedankt voor uw reactie op deze drie momenten!  

We hebben met u gesproken over de kansen die ontstaan voor het centrum van Best doordat Bestwijzer en de gemeente Best samen verder willen in één gebouw, met het project Samen gaan. Vanuit de gemeenteraad is het initiatief ontstaan om tegelijkertijd met de gezamenlijke huisvesting van Bestwijzer en de gemeente een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen voor het Dorpsplein en het Raadhuisplein.

U hebt daarbij duidelijk laten weten dat vooral de combinatie van beleving, wonen, mobiliteit en duurzaamheid belangrijk is. Voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 zijn de uitkomsten met de gemeenteraad gedeeld. De gemeenteraad geeft aan uw inbreng in overweging te nemen bij het vaststellen van de kaders voor een stedenbouwkundige visie. Wordt vervolgd!

Bent u benieuwd wat er is opgehaald?
Bekijk het verslag met een samenvatting van alle reacties.