Best wil haar burgers en haar cliënten graag betrekken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid, vooral in het sociaal domein. Dit heet “burgerparticipatie”. De gemeente Best hecht groot belang aan de leefbaarhe...
Lees meer
de Ronde 15
5683CZ Best

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven