Waarom aardgasvrij?


Kijk voor alle informatie over Best Aardgasvrij en veelgestelde vragen op Regionaal Energieloket Best.

Van het aardgas af. Waarom?

Misschien heeft u wel eens gehoord van het klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben alle landen afgesproken om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Het doel is de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om dit te bereiken moet elk land hier iets aan doen. De Nederlandse regering heeft in een eigen Klimaatakkoord afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn verminderd en dat in 2050 alle energie duurzaam moet zijn. Er mogen dan geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. Die zorgen namelijk voor veel CO2-uitstoot. Dat betekent ook dat we vanaf 2050 onze huizen niet langer kunnen verwarmen met aardgas. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof.

Wat betekent dat voor u? 

We maakten daarvoor een plan: de Transitievisie Warmte. Dit plan is nu klaar en vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat we de komende jaren beginnen met de uitvoering. De Transitievisie Warmte laat zien wat er mogelijk is in elke buurt, maar nog niet welke duurzame oplossing er uiteindelijk komt. In Best zijn er tot 2030 vier opties om minder aardgas te gebruiken, afhankelijk van de buurt waarin u woont.

Kijk voor meer informatie over Best Aardgasvrij en veelgestelde vragen op Regionaal Energieloket Best.