Menu

Hulp geboden:

Hulp voor penningmeesters


Klik en ga naar de volgende stap.

Als penningmeester gebruik ik een programma om de financiële gegevens uit de bank te lezen, ze in te delen in groepen en die groepen te verwerken in Excel.
Steeds heb ik zo een overzicht van de financiele staat van de stichting en kan op ieder moment een jaarbegroting van het volgend jaar samenstellen.

Misschien makkelijk voor andere penningmeesters om dit te gebruiken.

Bekijk al het hulpaanbod uit je buurt »