Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Over
De 'Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best' is een vademecum -- zowel in boekvorm als online - van de SeniorenRaadBest, toegespitst op senioren over alle mogelijke vormen van zorg-, hulp- en dienstverlening die in Best beschikbaar zijn en die gegeven worden door overheidsinstanties, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en commerciele bedrijven. Ook komen zaken aan de orde die in het leven van senioren belangrijk zijn .
Contact

Medewerkers (1)

Klopt er iets niet? Geef het door!