Menu

De 'Zorg- en Dienstenwijzer voor senioren in Best' is een vademecum -- zowel in boekvorm als online - van de SeniorenRaadBest, toegespitst op senioren over alle mogelijke vormen van zorg-, hulp- en dienstverlening die in Best beschikbaar zijn en die gegeven worden door overheidsinstanties, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en commerciele bedrijven. Ook komen zaken aan de orde die in het leven van senioren belangrijk zijn .

Johan Frisopark 97, Best

+31499392917
info@seniorenraadbest.nl
seniorenraadbest.nl/srb/publicaties/zorgwijzer.pdf

In de Zorg- en Dienstenwijzer heeft de werkgroep Zorg van de  Senioren­raad van Best geprobeerd alle vormen van zorg, onder­steu­ning, hulp en dienstverlening te beschrijven, die voor senioren van belang (kunnen) zijn, zoals ze in Best worden aange­bo­den of elders (indien in Best niet aanwezig) Ook landelijke en regionale organisaties en voorzieningen worden beschreven. 

Het gaat o.a. over de thuiszorg, mantelzorg, hulp bij dementie, langdurige zorg, wettelijke regelingen (wmo, wlz, zvw, pgb), zorg rond het levenseinde, klushulp, woningaanpassingen, huisarts, fysio/ergo en alternatieve therapie, dagbesteding, zorgtehuizen, vervoershulp, kringloopwinkels, zorgwinkels, maaltijd- en boodschappenservice, voedselbank, (levens)testament, hulp bij thuisadministratie en belastingaangifte,  uitkeringen,  financiële ondersteuning, schuldhulpvelening en juridische ondersteuning, etc. etc. Maar ook: allerlei mogelijkheden voor ontspanning en educatie voor senioren..

Het boekje van 90 pagina's is bij Bestwijzer aan de balie gratis verkrijgbaar. Jaarlijks verschijnt er een nieuwe editie. De meest actuele versie vindt u op  internet, op de website van de seniorenraad, www.seniorenraad.nl  Deze wordt maandelijks ververst.