Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

De kans van overleven bij een hartstilstand wordt sterk vergroot als er zo snel mogelijk reanimatie toegepast wordt. Dit kan gedaan woorden door iemand in de directe omgeving als die een korte reanimatiecursus gevolgd heeft. Tijdens de reanimatie is een AED van groots belang. Hiermee kunnen levens gered worden.
Een ambulance is vaak niet snel genoeg ter plaatse en daarom zet Stichting hartslag Best zich in om AED's binnen enkele minuten beschikbaar te hebben in heel Best en daarnaast ook mensen op te leiden tot burger hulpverlener via een korte reanimatie cursus.

Eindhovenseweg 28a, Best

0499392431
info@hartslagbest.nl
hartslagbest.nl

Doelstelling Stichting Hartslag Best
De stichting draagt de naam Hartslag Best en heeft haar zetel in Best.

De stichting heeft ten doel:

  1. het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en vierentwintig (24) uur bereikbare werkende defibrillatoren binnen de gemeente Best met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords;
  2. de in Best aanwezige Automatische Externe Defibrillatoren (AED) te beheren, onderhouden, verder uit te bereiden op termijn te vervangen, om voldoende inwoners van Best te (laten) opleiden en bekwaam te (laten) houden in het gebruik van een AED en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of  daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  3. de stichting beoogt het algemeen nut;
  4. de stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting verplicht zich de AED gedurende haar levensduur onafgebroken operationeel te houden.

Bestuur en organisatie

Stichting Hartslag Best is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68487789
Het postadres van de stichting is: Eindhovenseweg 28a, 5683 KH te Best
Telefonisch te bereiken onder nummer: 0499-392431
Contact via e-mail: info@hartslagbest.nl

Laatste berichten

Vrije inloopavond voor reanimatie bij brandweer Best

Vrije inloopavond voor reanimatie bij brandweer Best

Jos van Spelde (Hartslag Best) 10 maart 2019

Een hartaanval kan iedereen overkomen. Als je snel hulp kan bieden, dan verhoogt dit de overlevingskans enorm. Wil je meer weten over reanimatiehulp of wil je je kennis (weer) op peil brengen? Kom dan naar de gratis...

Lees verder

Herhaalcursus reanimatie weer mogelijk op 24/10 en 1/11

Jos van Spelde (Hartslag Best) 29 september 2018

Zojuist zijn de nieuwe data voor de herhaalcursus bekent gemaakt. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en deze herhaalcursus wordt slechts enkele keren per jaar gegeven. Blijft u actief aangemeld als burger hulpverlener via het landelijke allarmeringsysteem (112) van hartslagnu.nl . Volg ieder jaar de herhaalcursus reanimeren en een AED bedienen. Je kunt er een leven mee...

Lees verder
Nieuwe data reanimatiecursussen beschikbaar

Nieuwe data reanimatiecursussen beschikbaar

Jos van Spelde (Hartslag Best) 20 juli 2018

De nieuwe data voor de reanimatiecursussen zijn beschikbaar. Tot nu toe hebben meer dan honderd Bestenaren al deelgenomen en kunnen nu reanimeren en een AED gebruiken. Kijk op de website van de Stichting...

Lees verder
Bekijk meer nieuws van Hartslag Best »