Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Ingrid de Graaff

Over Ingrid

Buurt pluspunten

Ik vind de kleinschaligheid van Best mooi. Veel mensen kennen elkaar, de lijntjes zijn kort en informeel. En er gebeurt veel: ik zie ontzettend veel actieve inwoners, in (sport)clubs en andere (vrijwilligers)organisaties, en ook minder georganiseerd en op kleine schaal met buurtinitiatieven.

Werk

Ik werk bij de gemeente Best als coördinator integrale wijkontwikkeling. Daar houd ik me bezig met inwoners- en overheidsparticipatie. Dat houdt in dat ik me ervoor inzet dat de gemeente meer, beter en vooral anders samenwerkt met inwoners, ondernemers en andere partners. Ook ben ik griffier van de Jeugdraad van Best. Ik vind het super om zo eraan bij te dragen dat ook de jeugdige inwoners van Best hun stem kunnen laten horen!

Vrije tijd

Naast mijn werk bij de gemeente beoefen ik yoga. Ik sta enkele keren per week zelf op de mat en daarnaast sta ik voor de groep en geef ik yogales.

Meer informatie

Ik vind PleinBest.nl een geweldig initiatief. Ik hoop dat het mij (en collega's) helpt om als ambtenaar nog meer midden in de samenleving van Best te staan.